• Bygg
  • Tips
  • Gör det själv
160°

Välj rätt bastuaggregat - fem smarta tips!

Har du svårt att välja bastuaggregat? Här är 5 tips som du bör tänka på när du planerar ditt bastuprojekt.

Välj värmekälla

1 Börja med att bestämma hur du vill att bastun ska ge värme. I handeln finns det många varianter av bastuaggregat. Vedeldade eller elektriska, i material som täljsten eller rostfritt stål med eller utan exempelvis vattentank och behållare för örter och doftessenser.

En vedeldad bastu med skorsten passar bra i en fristående byggnad på tomten. Fördelar med vedeldad bastu är att du kan driva den utan el, att den är miljövänlig och billigare i drift (speciellt om du har tillgång till egen ved) och sist - men inte minst - själva mysfaktorn med den sprakande elden och doften från brinnande träklabbar.

Glöm inte bygganmälan till kommunen för installation av eldningsanläggning.

En eluppvärmd bastu bör du välja om du gillar att basta ofta och spontant. Det är också ett smidigt alternativ om du väljer att placera bastun i bostaden och då bastuaggregatet kan kopplas av behörig elektriker till husets elsystem.

 

 

Viktigt att påpeka att en eluppvärmd bastu inte alls är den energislukare som många tycks tro. Det har att göra med att bastuaggregatet endast är i gång korta stunder under uppvärmningen och sedan endast ersätter värmeförluster. En annan fördel med elvärmt är att aggregatet oftast tar mindre utrymme än en vedkamin, kräver inte heller någon skorsten och det är mindre skötsel med ett elaggregat.

Och om vi går tillbaka till det här med att vara spontan. På många aggregat kan du förinställa bastuvärmen med hjälp av mobilen. 

Anpassa aggregat till utrymme

Var noga med att välja rätt aggregat till rätt bastu- utrymme. Mät höjd, bredd och djup på rummet och fråga sedan försäljaren vilket aggregat som passar ditt utrymme bäst.

Tänk på att om du väljer ett aggregat eller en bastuugn med för stor kapacitet kan bastun överhettas och arbeta på fel sätt, medan en otillräcklig effekt gör att du inte får upp värmen och luftfuktigheten.

 

En tumregel;
det behövs cirka 1 kilowattimme per 1,3 kubikmeter rumsvolym.

Stenmagasin

3 I en våtbastu ligger temperaturen mellan 70 och 90 grader och luftfuktigheten är mellan 20 och 40 procent. En förutsättning för våtbastu är att bastuaggregatet eller ugnen rymmer ett ordentligt stenmagasin som både behåller värmen och genererar tillräckligt med ånga under badkastningen.

Ett magasin på 40-60 kg sten brukar vara lämpligt för en standardbastu. 

I en torrbastu är det mellan 95 och 110 grader varmt eftersom luftfuktigheten är mycket låg (5-10 procent) spelar aggregatets stenmagasin inte lika stor roll

Manöverpanel till elaggregatet

4. Bastuaggregaten måste ofta kombineras med en manöverpanel. Den reglerar tiden, värmen och luftfuktigheten. Manöverpaneler finns i många olika varianter.

Oftast monteras manöverpanelen utanför basturummet. Men det finns de som anser att inbyggd manöverpanel, som alltså sitter på själva aggregatet är att föredra inte minst ur säkerhetssynpunkt.

Placering och säkerhetsskydd

5. Fundera över hur du ska placera aggregatet. Bland de större modellerna finns enstaka aggregat avsedda för väggmontage. Fördelen med dessa är den fria golvytan som då underlättar städningen.

Tänk på att bastuaggregaten alltid bör ha bastuskydd. I vissa fall ligger stenarna, som kan bli mycket heta, under ett gallerskydd


BONUSTIPS 

Innan du premiärbastar en eluppvärmd bastu, värm upp den till 90 grader och låt den stå varm i ca två timmar så slipper du ”nylukten” från aggregatet.  

På K-rauta.se finns bra bastuaggregat från ledande tillverkare

Viktigt!

Tänk på att ett elaggregat inte får installeras av någon annan än en behörig elinstallatör.

Hett eller inte?


Höj värmen om du gillar innehållet!

160°

Diskutera : Vilken typ av bastu föredrar du?